M e R S i N   M e V L a N a   R a D Y o S u

~ Hakkımızda ~ Radyo Playeri ~ Radyomuza Destek Veren Firmalar ~ İletişim ~ Radyo Kodu ~

                              

Hakikat İslamda  

      

Konu Bilgileri
Konu Başlığı
her şey'in hükmünü O verir hükmünü eksiksiz icra eder
Konudaki Cevap Sayısı
0
Sonraki
Sonraki Konu
Konuyu Açan Kişi
admin
Görüntülenme Sayısı
513
Önceki
Önceki Konu
Gönder  Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 1 Oy - 5 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
her şey'in hükmünü O verir hükmünü eksiksiz icra eder
admin 
Administrator

Üye Bilgileri

Üye no: 1
Kayıt : Jun 2012
Rütbe : Administrators
Mesaj Sayısı : 11,649

Rep Puanlaması

Rep Ver:

Mesajlaşma Bilgileri

Mesaj: #1
her şey'in hükmünü O verir hükmünü eksiksiz icra eder
el Metîn: Güç ve kuvveti asla azalmayan, güçsüz düşmeyendir Metîn. Kuvvet ve kudret membaıdır. Bu durum yalnız ALLAH (azze ve celle) için geçerlidir.


O'nun dışındaki bütün varlıklar zamanla güçlerini kaybeder ve zayıf düşerler. Bu değişim ALLAH (azze ve celle) için imkânsız varlıklar için ise kaçınılmazdır.

Metîn, Sonsuza dek, kendisine herhangi bir zaaf gelmeksizin sapasağlam kalandır.
İlahlık ve Bir'lik sıfatlarında durumu pek açık olandır Metîn. Buna göre de zü'l kuvvet'il Metîn, açık kuvvet Sahibi manasına gelir.
Metîn ayrıca çok sağlam olan demektir. Kuvvet, tam bir kudrete delâlet eder.


Metanet ise, kuvvetin en yüksek derecede olduğunu ifade eder.
ALLAH'ın (azze ve celle) kuvveti de öteki sıfat ve isimleri gibi namütenahidir; sonsuzdur; tükenmez; gevşemez; hudut içine sığmaz ve hiçbir ölçüyle ölçülemez. ALLAH'ın (azze ve celle) kudreti bahsinde zorluk ya da kolaylık söz konusu değildir. Bir yaprağı yaratmakla kâinatı yaratmak O'nun için birdir.

ALLAH (azze ve celle) tam bir kuvvet sahibi olmak bakımından, Kaviyy, gücünün çok şiddetli olması bakımından Metîn'dir.
Sonsuza dek, kendisine herhangi bir zaaf gelmeksizin sapasağlam kalandır ALLAH. (azze ve celle)
Metanetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş O'na zor değildir.
ALLAH'ın (azze ve celle) Metîn Adını bilen; asıl güç ve kudret Sahibinin ALLAH (azze ve celle) olduğunu bilen, kendi gücüyle övünmeyi, böbürlenmeyi ve kendisinde bir güç olduğu zehabına kapılmayı terk eder. Ve hangi durumda ve konumda olursa olsun yalnız ALLAH'tan (azze ve celle) yardım ve güç ister.
"Hiç şüphesiz, rızık veren O, metîn kuvvet sahibi olan ALLAH'tır." (Zariyat Suresi 58. Âyet Meali)

Ey Din Gününün Sahibi olan Rabb'im!
Ey yerin göğün Sahibi Rabb'im!
Ey dağların gücünü Elinde Tutan Rabb'im!
Ey rüzgârın gücünü;
Ey güneşin gücünü;
Ey ay'ın gücünü Elinde Tutan Rabb'im!
Ey ulu arşın Sahibi!
Ey eşsiz güç ve kudret Sahibi!
Ey güç ve kudret Membaı!
Ey Metîn!
Ey ALLAH!
"...Hiç şüphesiz ALLAH, çok kuvvetlidir, çok üstündür." (Hac Suresi 74. Âyet Meali)

Din Günü'nün sahibi Sensin Rabb'im!
Yerin göğün Sahibi Sensin!
Rabb'im!
Sen dağların gücünü Elinde Tutansın!
Rüzgârın gücünü; güneşin gücünü Elinde Tutansın Sen!

Sen ki; gökleri kuvvetiyle Elinde tutansın Rabb'im!
Sen ki ulu arşın Sahibisin!
Dinimizin direği Namaz için kuvvet ver bize Metîn Adınla!
Metîn Adınla Rabb'im!
La ilahe illALLAH zikri için kuvvet ver bize!
Kalbimiz ve dilimiz Senden gafil olmasın tek bir an bile!
Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden!

Resulullah'ın (SallALLAHu aleyhi ve sellem) diliyle şahitlik ederim Sana Rabb'im:
"Lailahe illALLAHu vahdehu laşerike leh, ALLAHu Ekberu kebira ve'lhamdü lillahi kesira ve sübhanALLAHi Rabb'il âlemin, la havle vela kuvvete illa billahil azizil hâkim"
"ALLAH'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. ALLAH en büyüktür. ALLAH'a çok hamd olsun. Güç ve kuvvet aziz ve hâkim olan ALLAH'a aittir."

Resulullah'ın (SallALLAHu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana Rabb'im; duamı kabul et Dergâhında!
"Ey göklerin ve yerin Rabbi!
Ey ulu arşın Rabbi!
Ey bizim ve her şeyin Rabbi Olan ALLAH'ım!
Ey tohumu ve çekirdeği yaratan!
Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kuran'ı İndiren!
İdaresi Elinde olan her şeyin şerrinden Sana sığınırım!
Sen İlksin;
Senden önce kimse yok!
Sen Sonsun;
Senden sonra kimse yok!
Sen Açıksın;
Senden açık kimse yok!
Sen Gizlisin;
Senden öte kimse yok!
Borcumuzu öde!
Bizi fakirlikten kurtar!"

Resulullah'ın (SallALLAHu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana Rabb'im; duamı kabul et Dergâhında!

"ALLAH'ım, Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak Sen istersen zoru kolaylaştırırsın.
Ey gerçek hayat Sahibi ve kâinatı ayakta tutan ALLAH'ım! Senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma!
ALLAH'ım! Senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim.
Ey kalpleri evirip çeviren ALLAH'ım
Kalbimi dinin üzre sabit eyle!"

Din Gününde de Rabb'im,
Senin huzurunda duracak güç ver bize Metîn Adınla!
Anadan evlada fayda gelmeyen O Gün'de
Sen! Yalnız Sen Sahip çık bize! Huzurunda bizi;
Ne olur Rabb'im,
Boynu bükük Bırakma!
Âmin! Âmin! Âmin!
V'el hamdülillahi Rabbi'l âlemin!

Neşe Kutlutaşel-Vehhâb: Herhangi bir karşılık beklemeksizin, hibe Eden, karşılıksız ihsanda Bulunandır ALLAH (azze ve celle)
ALLAH, (azze ve celle) çok Bağışlayan, sonsuz ve sınırsız nimetlerinden Yarattıklarını istifade Ettirendir.
Devamlı nimet Veren, her zaman her yerde ve her şeyi daima bol bol, karşılıksız Verendir Aziz ve Celil olan ALLAH.

"Yoksa mutlak güç sahibi ve karşılıksız bağışlayan (Vehhâb) Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?" (Sâd Suresi 9. Âyet Meali)

Ey en büyük armağan Sahibi!
Ey sonsuz bağışlama Sahibi!
Ey sonsuz inşirah Veren!
Ey karşılıksız ihsan Eden!
Ey en büyük ihsan Sahibi!
Ey karşılıksız hibe Eden!
Ey Vehhâb!
Ey yoluna ram olduğum ALLAH!

Sıkıntıları gideren yalnız Sensin ALLAH'ım! Can Veren yalnız Sensin!
Yalnız Sensin şifa Veren!
Rızık Veren;
Huzur Veren;
Selamete Erdiren,
Yalnız Sensin Rabb'im!
Sen hiç karşılık beklemeden Verensin Rabb'im;
Rabb'im Sen ne Büyüksün!
Nimetinin;
Rahmetinin;
Af ve mağfiretinin;
Rızkının, tamamını nasip eyle bize Rabb'im!
Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin!
Tek ve hakiki nimet Veren ALLAH Adından;
Vehhâb olan Adından isterim her ne istersem!
Beni için hayr olanı nasip eyle Rabb'im!

"Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz."
(Hac Suresi 77. Âyet Meali)

Rabb'im!
Yalnız Senin rızan için ve yalnız Sana rükû ederim!
Yalnız Senin için ve yalnız Sana secde ederim!
Hayrı ve ibadeti nasip Eden Sensin Rabb'im!
Affını;
Mağfiretini
Ve kurtuluşu umut ederim!
Umutlarımı boşa çıkarma Rabb'im!
Dualarımı Sen kabul et Dergâhında!
Umutlarımı Sen muhafaza eyle!

Resulullah (SallALLAHu aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Sabahlayan her ekleminiz için bir sadaka vermeniz gerekir. Her tesbîh (SübhanALLAH) bir sadakadır.
Her tekbir (ALLAHu Ekber) bir sadakadır.
Her tahlîl (Lâ ilâhe İllALLAH) bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Bütün bunların yerine kuşluk vaktinde iki rekât Namaz kılmak yeterlidir."
(Müslim 720)

SübhanALLAH!
ALLAHu Ekber!
La ilahe ilALLAH!
Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı,
Dilimden düşürmememi nasip eyle Rabb'im!
Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini!

"(Onlar şöyle yakarırlar): "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz Sen karşılıksız armağan edensin (Vehhâb olansın)."
(Âl-i İmran Suresi 8. Âyet Meali)

Hibe Eden Vehhâb Adının hürmetine Rabb'im!
Ne varsa bahşettiğin bana;
Yolunda Senin
Ve Rızan için;
Paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana! Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle Rızan için!
Rızan için Rabb'im;
Senin yolundan bir an bile beni alıkoyma!
Ahde vefa gösterenlerden eyle beni!
Beni, Sana vefa gösterenlerden eyle!
Ya Vehhâb!
Ya Vehhâb!
Ya Vehhâb!
Bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız Sensin Rabb'im!
Kalbimden geçenleri bilen yalnız Sensin!
Ve ben yalnız Senden yardım dilerim;
Senden umarım dertlerimin devasını! Zilletten,
Acizlikten,
Muhannete muhtaç olmaktan yalnız Sana sığınırım.


Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki;
Belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz; Beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki;
Uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da;
Bir Meleğin sessizce fısıldaması gibi,
Fısıldayacak ihtimal ki rüzgâr vaktin geldiğini...
Sağımda ve solumdaki Meleklerin,
Kapattığında defterlerini;
İşte O Gün Rabb'im;
O sonsuzluk arifesinde
Zikirlerim şahit olsun bana!
Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun!
Şahit olsun Esma ül Hüsna'ndan medet uman dilim!
Dergâhına açılan ellerim şahit olsun!
Karanlıktan korkan ve Adından medet uman gözlerim şahit olsun!
Ve şahit olsun okuduğum Kur'an!
Medet Sendedir ya Rab!
Vehhâb Adının hürmetine;
ALLAH Adının hürmetine;
Beni, kör karanlıklarda bırakma!
O Gün beni kimsesiz;
O Gün beni Sensiz bırakma!
Ve Meleklerin O Gün,
Bir müjde gibi,
Dualarla getirsinler ruhumu Sana!
Âmin! Âmin! Âmin!
V'el hamdülillahi Rabbi'l âlemin!

Neşe Kutlutaşel Hakem: Aziz ve Celil Olan ALLAH mutlak Hâkim ve mutlak Hakem'dir.
Hakkı bâtıldan Ayıran, Hükmeden, hakkı yerine Getiren ve en doğru hükmü ve kararı Verendir ALLAH. (azze ve celle)
Hükmün aslı fitne ve fesada mani olmaktır. Aziz ve Celil Olan ALLAH'ın İndirdiği bütün hükümler; kanunlar kullarının faydası içindir. Aziz ve Celil Olan ALLAH'ın koyduğu kanunlar ve hudutların dışındaki her şey yanlıştır, fitnedir, fesattır.
ALLAH (azze ve celle) Hakem Adıyla aynı zamanda insanların birbirlerine haksızlık etmelerine mani olur ve hakları hak sahiplerine iade eder.
ALLAH Teâlâ Hâkim'dir, her şey'in hükmünü O verir ve hükmünü eksiksiz icra eder. Hâkimlerin hâkimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm Veren de ancak O'dur. O'nun hükmü olmadan hiçbir şey, hiçbir hâdise meydana gelemediği gibi, O'nun hükmünü bozacak, geri bıraktıracak, infazına mâni olacak hiçbir kuvvet, hiçbir hükümet, hiçbir makam da yoktur.
Kul tâğutu inkâr edip hüküm yetkisinin yalnız ALLAH'a (azze ve celle) ait olduğuna inanmadıkça iman etmiş sayılmaz.
Aziz ve Celil Olan ALLAH, yegâne hüküm Koyan; hükmü kayıtsız şartsız yerine Getiren, emir Veren; varlıklar hakkında hükmünü tamamen icra Eden Hâkimlerin Hâkimi ve Hakemlerin Hakemidir.

"Eğer içinizden bir kısmı, benim gönderilmiş olduğum gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, ALLAH aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır." (A'raf Suresi 87. Âyet Meali)

Ey en doğru kararın Sahibi Rabb'im!
Ey en doğru Kelimelerin Sahibi! Ey emir Veren!
Ey Hükmü kayıtsız şartsız yerine Getiren! Ey hakla bâtılı apaçık Gösteren!
Ey hakları zâyi Etmeyen!
Ey Hâkimler Hâkimi!
Ey Hesap Günü Affına muhtaç olduğum ALLAH!

Sen en doğru kararın Sahibisin Rabb'im!
En doğru Kelimeler Senindir!
Sen emir Veren;
Sen hükmü yerine Getiren;
Sen hakla bâtılı apaçık Gösterensin bize!
Hakları zâyi Etmeyensin Sen Rabb'im!
Sen Hâkimler Hâkimi;
Sen Hakemler Hakemisin!
Sen, hesap günün affına muhtaç olduğum ALLAH'sın!

"O, ALLAH'tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur. Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz." (Kasas Suresi 70. Âyet Meali)
Rabb'im!
Hakem Adınla Sen;
Yalnız Senden korkmamı;
Yalnız Senden ummamı;
Senden hâyâ edip;
Yalnız Sana sığınmamı;
Sana ibadette daim olup;
Kendimi Sana adamamı nasip eyle! Hakem Adınla Rabb'im; Yalnız Sana tevekkül etmemi; Yalnız Senden yardım dilememi; Yalnız Sana güvenmemi nasip eyle! Mübarek Kelimelerinle Senin, Üzerimize sekinet İndiren hidayetini tamamla Rabb'im!
Rabb'im hüküm Senindir!
Nihayet Sana döndürüleceğimiz O Gün, bizi merhametinle sarmala!

"Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, ALLAH için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü ALLAH onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza (tutkularınıza) uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz ALLAH, yaptıklarınızdan haberi olandır." ( Nisa Suresi 135. Âyet Meali)

Rabb'im!
Hakem Adına sığınırım Senin!
Kendi aleyhimde bile olsa ne olur, Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle!
Ömrüm boyunca Hak Sözü söyleyip; Hakkın yanında olmamı nasip eyle!
Hevama uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabb'im Hakem Adınla!
Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden Haberdar Olansın!
Ve Hüküm Senindir!
Hakem adınla Sen;
Beni doğru kullarının arasına kat!
Adımı Salihlerle an Rabb'im!

" Her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan arkadaş veririz ve artık o şeytan onun ayrılmaz bir dostu olur. (Zuhruf Suresi 36. Âyet Meali)

Ey Hâkimler Hâkimi!
Ey Hakemler Hakemi!
Dilimi ve kalbimi Senin zikrinden ayırma ne olur!
Beni helâk olmaktan koru!
Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle! Seninle dost olmamı nasip eyle bana! Ve beni senin zikrinden Ayırma!
"La ilahe illALLAH!"

"Bunlar, iman edenler ve gönülleri ALLAH'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak ALLAH'ı anmakla huzur bulur." (Rad Suresi 28. Âyet Meali)
HHH
Ya Rab!
lemden yalnızlığımı ve Sana olan ünsiyetimi artır!
Bütün âlemde tek başıma kalsam da; İzzetin ta kendisi olan Sana ve Resulüne (SallALLAHu aleyhi ve sellem)
Muhabbeti artır Gönlümde!
Hükmüne rızayı kalbimden alma asla! Ve mübarek Zikrinden beni ayırma! Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana!
Ya Rab!
Senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle!
Hakikatler gerçekleştiği Gün;
Sebepler kesildiği Gün;
Kabirdekiler dirildiği Gün;
Göğüslerde olan derlenip toparlandığı Gün;
Sırlar ortaya döküldüğü gün;
Terazinin neyle hafif olup, neyle ağırlaştığını anladığımız Gün;
Ve Senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım Gün;
İşte o Gün;
Senin Hükmüne;
Senin Takdirine;
Senin Hakemliğine
Olan kalpten bağlılığımı getirsin Meleklerin Sana!
"Şimdi de ALLAH size kitabı, içinde her şey inceden inceye açıklanmış olarak göndermişken ALLAH'tan başkasını mı hakem isteyeceğim? Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o tamamıyla gerçek olarak Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın şüpheye düşenlerden olma! " (Enam Suresi 114. Âyet Meali)

Rabb'im!
Senden başka Hakem aramam!
Sen hakemlerin Efendisisin!
Kitabına iman ederim.
Sen bu Kitabı Kâfi ve Şafi olarak İndirmişken;
Beyan edici olarak İndirmişken bu mübarek Kitabı
Senden başka Hakem aramam Rabb'im!
O güzel Hakem Adınla,
Kitabının Hakemliğinden beni ayırma!

" Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
Dön Rabbine, sen O'ndan O senden hoşnut olarak!
Gir kullarımın içine!
Gir cennetime!" (Fecr Suresi 27-28-29-30. Âyet Meali)

Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabb'im!
Ve Kıyamet Günü,
Bütün mümin ve Müslümanları Rabb'im bu müjdeyle Çağır Yanına!
Ey en doğru kararın Sahibi!
Ey Aziz ve Celil olan ALLAH'ım!
Diriliş Gününde bizi bu müjdeyle Çağır!
Ve bizi, bizden hoşnut olarak Cennetine al Rabb'im!
Âmin! Âmin! Âmin!
V'el hamdülillahi Rabbi'l âlemin!

Neşe Kutulutaş


El Hayî: Hayâ Sahibi.
Kendisine dua edenin duasını kabul eden.
Ayıpları örten.
İnsana hâyâ duygusunu Verendir ALLAH. (azze ve celle)
ALLAH (azze ve celle) kullarının birçok ayıp ve kusurlarını örter. Onları ortaya çıkarıp insanların karşısında rezil etmez. Kullar da kendi ayıplarını örterek şeref ve haysiyetlerini korumak, şereflerini lekeleyecek hareketlerden kaçınmak mecburiyetindedirler.

Ey Meleklerin Rabbi!
Ey ruhun Sahibi! Ey yarının Sahibi!
Ey en büyük Kerem Sahibi!
Ey en büyük Hayâ Sahibi!
Ey Subhan! Ey Hayî! Ey ALLAH!

Sen her şeyden la'sın Rabb'im!
Her türlü noksan sıfattan uzak olansın Sen!
Sen Kerem Sahibisin Rabb'im!
Sen hayâ Sahibisin!
Sana kalkan ellerini kullarının;
Boş çevirmekten hayâ Edensin Sen!
Kalplerinde dilekler saklayanların;
Dileklerini kabul Edensin Sen!
İstekte bulunanların Sana;
İhtiyaçlarını geri çevirmeyensin.
Kâim ve Daim Olan yalnız Sensin Rabb'im! Hayy'sın; Hayat Sahibisin!
Kayyum'sun; Bâki ve ebedi Olansın; her şey Sana arz edilir!

Resulullah (SallALLAHu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "ALLAH hayâ Sahibidir ve ayıpları örtendir. Biriniz yıkanmak istediği zaman kendisini bir şeyle örtsün."

Rabb'im Hayî Adının hakkı için;
Benim de hayâ sahibi olmamı nasip et!
Emrettiğin amelleri yaparken gör beni Rabb'im!
Sen ki Sana inananları korursun;
Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla Bilirsin!
Beni mürailikten koru Rabb'im!
Beni riyadan koru!

Resulullah (SallALLAHu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: ALLAH'tan gerektiği gibi hayâ ediniz. ALLAH'tan gerektiği gibi hayâ etmek, aklının bildiğini koruması, karnının yediğini gizlemesi, senin ölümü ve sonrasını düşünmendir. Bilin ki, kim âhiret hayatının arzularsa, dünya hayatının süsünü terk eder. İşte kim bunu yaparsa, ALLAH'tan gereği gibi hayâ etmiştir."

Senden hakkıyla hayâ etmemi nasip eyle Rabb'im! İsyan etmekten beni koru!
Riyadan beni koru!
Âhireti bir an bile çıkarma aklımdan!
Hesap Gününü aklımdan çıkarma Ya Rab! Sen ki en büyük hayâ Sahibisin Rabb'im!
Hayî Adının hakkı için beni de hayâ sahibi kıl! İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı; Beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan;
Âhirette de ört benim ayıplarımı Ya Rab!
Hayî Adının hakkı için ört benim günahlarımı!
Hesap Gününde beni koru Hayî Adının hakkı için!
Ayıplarımı ört o "Dehşetli Günde"

Resulullah (SallALLAHu aleyhi ve sellem) buyurdu ki; "Ben gösterişi terk eden için, Cennetin kenarında, şakadan da olsa yalanı terk eden için Cennetin ortasında, ahlâkı güzel olanlar için Cennetin en yüksek yerinde bir ev yapıldığına kefilim!"
Resulullah'ın (SallALLAHu aleyhi ve sellem) kefil olduğu kullarından eyle bizi Ya Rab!
Cennetin en yüksek makamında evler nasip eyle bize!

İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab!
Kusurlarını insanların,
Görmeyenlerden;
Hatalarını telafi edenlerden eyle!
Beni hayâsızlardan koru Rabb'im!
Hayâ sahibi yap beni Hayî Adınla!

"(Resûlüm!) Sen affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir."
(A'raf Suresi 199 Âyet Meali)

Kur'an ahlâkıyla ahlâklanmamı nasip eyle Rabb'im!
Ziyareti keseni ziyaret etmemi;
Benden esirgeyenle paylaşmamı;
Bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle!
Nefsimle beni baş başa bırakma Hayî Adınla! Hayî Adınla Senin,
Bana hayâlı olmayı unutturma asla!

Beni kötü ahlâklı olmaktan koru Rabb'im! Cehaletten;
İffetsizlikten; Zulümden;
Şirkten; Hırstan;
Nefsine uyup zelil olmaktan;
Cimrilikten; Nefretten;
Öfkeden; Beni koru Rabb'im;
Hayî Adının hakkı için!
Bütün bu hayâsızlıklardan beni koru!
Hayî Adının hürmetine
hayâ sahibi kıl beni!

Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki; Belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda;
Dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, Yine Sana seslenecek kalbiyle.
Ağır ağır yüksük otlarıyla kaplanacak bir eski duvar.
Ben artık burada olmayacağım belki o zaman.
Sessiz, sedasız ve belki kimsesiz belki,
Sana kavuştuğumda;
Rabb'im!
Beni kalbimde imanımla;
Kalbimde Sana olan
hayâmla al Yanına!
Mahcubiyetimi gider;
Utancımı sakla; Beni mahcup etme!
Utandırma beni Rabb'im ne olur!
Hayî Adının hakkı için;
"Gözlerin yuvalarından fırlayacağı
O Gün"
Beni hayâsızlardan ayır!
Gözlerimi utandırma;
Ellerimi utandırma;
Ruhumu utandırma benim!
O Gün beni Hâyi Adınla yargıla!
Âmin! Âmin! Âmin!
V'el hamdülillahi Rabbi'l âlemin!

Neşe Kutlutaşel Müzekki: Her tür kusur ve ayıptan kullarını tezkiye Eden; temize Çıkarandır ALLAH. (azze ve celle)
Samimi bir Müslüman hatalarının, günahlarının, acizliğinin şuurundadır. Bu münasebetle devamlı ALLAH'tan (azze ve celle) bağışlanma ve af diler. Aziz ve Celil Olan ALLAH'ın Rızasını umar.
ALLAH da (azze ve celle) Müzekkir Adı ile kulun günahlarını Bağışlar; hakiki manada onu Temizleyip Arındırır. Ve böylece onu Katından yüksek mertebelerle Mükâfatlandırır.

Neşe Kutlutaş'·٠• [~~ Radyo ~ Mevlana ~~] •٠·'

İnstagram; _medinefm.net_

Twitter; @medine_fm

E-Posta; radyomevlana@hotmail.com
(Bu Mesaj 05-13-2013 06:04 AM değiştirilmiştir. Değiştiren : admin.)
05-13-2013 06:03 AM
Tüm Mesajlarını Bul

Gönder  Cevapla her şey'in hükmünü O verir hükmünü eksiksiz icra eder
Mesaj SecenekleriOnceki - Sonraki KonuAra / BulYer İmleri
Önceki Konu
Sonraki Konu
Digg thisPost! AddPost to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Addblinklist AddMongolia AddNetscape Newsvine Ekle Stumble


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  Türkçe Çeviri :
  MyBB Türkiye, Powered by MyBB, © 2002-2013 MyBB Group

   

  Ücretsiz Seo yap arabesk radyo