M e R S i N   M e V L a N a   R a D Y o S u

~ Hakkımızda ~ Radyo Playeri ~ Radyomuza Destek Veren Firmalar ~ İletişim ~ Radyo Kodu ~

                              

      

 
Konu Bilgileri
Konu Başlığı
bitmeyen tukenmeyen ahiret saadetlerine,,,
Konudaki Cevap Sayısı
0
Sonraki
Sonraki Konu
Konuyu Açan Kişi
admin
Görüntülenme Sayısı
724
Önceki
Önceki Konu
Gönder  Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 1 Oy - 5 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
bitmeyen tukenmeyen ahiret saadetlerine,,,
admin 
Administrator

Üye Bilgileri

Üye no: 1
Kayıt : Jun 2012
Rütbe : Administrators
Mesaj Sayısı : 11,649

Rep Puanlaması

Rep Ver:

Mesajlaşma Bilgileri

Mesaj: #1
bitmeyen tukenmeyen ahiret saadetlerine,,,
En büyük velîlerden İmâm-ı Ebû Yûsuf (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinden Abbâsî Halîfesi Hârûn Reşîd bir ara nasihat istemişti.

Bu­nun üzerine Ebû Yûsuf hazretleri; "Allahü teâlâ müminlerin emîrine uzun ömür, nîmet, haysiyet ikrâm edip, şeref ve izzetini yükseltsin!

Ona ihsân ettiği dünyâ nîmetlerini, bitmeyen, tükenmeyen âhiret saâdetlerine ve Resûlullah efendimize kavuşmaya vesîle kılsın...

Ey müminlerin emîri! Allahü teâlâ sana öyle bir vazîfe verdi ki, se­vâbı sevâbların en büyüğü, cezâsı da cezâların en büyüğüdür.

Allahü teâlâ seni bu ümmetin işlerine memur etti. Bu vazîfenin başına geçtikten sonra artık sen, idârelerini emânet aldığın insanlar sebebiyle imtihâna çekildin.

Onların işlerini üzerine alarak ömrünü tüketmeye başladın. Binâ; adâlet ve doğruluk temelleri üzerine kurulup, işler adâlet ve doğ­rulukla yürütülmezse,

Allahü teâlâ o binânın temellerini bozar, yapanla­rın ve yardımcı olanların üzerlerine yıkar. Bu bakımdan Allah´ın sana ih­sân ettiği vazîfelerini ihmâl edip,

hakların zâyi olmasına sebeb olma! Çünkü bir işi yapmaya güç kuvvet veren Allahü teâlâdır.

Bugünün işini yarına bırakma, yoksa işleri ve hakları zâyi edersin. İstekler bitmeden ecel gelir çatar. Ecel gelip çatmadan sâlih amel işle.

Çünkü ölüm gelince, amel yapılmaz. Çobanlar sâhiblerine karşı sürüle­rinden sorumlu olduğu gibi idâreciler de,

idâre ettiklerinden Allahü teâ- lâya hesap vereceklerdir. Allahü teâlânın sana ihsân ettiği bu vazi­fede bir saat bile kalsan hakkı yerine getir.

Çünkü âhiret gününde Allah indin- de idârecilerin en mesûdu, tebeasını mesûd eden idârecidir.

Doğruluktan ayrılma, yoksa idâre ettiğin kimseler de doğruluktan ay­rılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sa­kın.

Biri âhiret ile diğeri dünyân ile ilgili iki işle karşılaştığın zaman, âhiret işini tercih et. Çünkü dünyâ fânî âhiret bâkîdir.

Allah korkusuyla titre, Al­lah´ın emirlerinde insanlara farklı muâmele yapma. Allahü teâlânın emir- lerini yapmakta hiç bir kınayıcının kötülemesinden korkma!

Dâimâ temkinli ol. Temkinli olmak dil ile değil kalb iledir. Azâbından korkarak ve rahmetini umarak Allahü teâlâya sığın.

Sığınmak ve korun­mak, korku ve ümid iledir. Kim Allah´a sığınırsa Allah onu korur. Dâimâ doğru yol iyi bir âkıbet, hakka ulaştıracak sağlam bir gidiş üzere ol.

Zâyi olmayacak bir iş ve herkesin gideceği âhiret için çalış. Çünkü varılacak bu yer, kalblerin hopladığı, bahânelerin son bulduğu yerdir.

O gün bütün mahlûkât, Allah´ın huzûrunda baş eğer ve zillet içinde dururlar. Onun hükmünü beklerler. Azâbından korkarlar. Sanki her şey olmuş bitmiş gi­bidir.

Kıyâmet gününü bilip de amel etmeyenin, o gün çekeceği hasret ve duyacağı pişmanlık bitmez. Öyle bir gündür ki, o gün ayaklar kayar, renkler değişir, duruş uzar, hesap çetin olur...

O ne korkunç bir ayak kayması! O ne fayda vermez bir pişmanlıktır! Bu hayat gece ve gündüzün yer değiştirmesinden ibârettir.

Durmadan biri diğerinin peşini takibediyor. Gece ve gündüz (zaman) her yeniyi es­kitir, her uzağı yaklaştırır, vâd edilmiş olan her şeyi getirir.

Allah herkesi ona göre cezâlandırır. Allah´ın hesâbı çabuktur. Öyleyse Allah´tan kork, sakın! Çünkü ömür az, iş mühim, dünyâ ve dünyâdakiler fânîdir.

Âhiret ise devamlı kalma yeridir. Mahşer günü, haddi aşanların yolunu tutmuş olarak Allah´ın huzûruna çıkma!

Şunu iyi bil ki, kıyâmet gününün hâkimi olan Allahü teâlâ, kullarına mevki ve makamlarına göre değil, amellerine göre hükmedecektir.

O halde dikkatli ol. Çünkü sen boşuna yaratılmadın ve başı boş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesâba çekile­ceksin. Nasıl cevap vereceğini düşün.

Bil ki, kıyâmet günü insanoğlunun ayakları, Allah huzûrunda hesâba çekildikden sonra kayacaktır.

Resûlullah efendimiz hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu: "Kıyâmet günü herkes, dört suâle cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır.

Ömrünü nasıl geçirdi. İlmi ile nasıl amel etti. Malını nereden nasıl ka­zandı ve nerelere harcetti. Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı."

"Her kim bana bir defâ salâtü selâm getirirse, Allah ona on salâtü selâm sevâbı verir ve on tâne günâhını affeder."

"Şüphesiz hayır, bütün kısımları ve taraflarıyla Cennet´tedir. Şüphe­siz şer de bütün kısımları ve taraflarıyla Cehennem´dedir.

Biliniz ki, Cen­net sevilmeyen şeylerle çevrelenmiş, Cehennem de şehvetlerle çevre­lenmiştir.

Bir kimseye nefisce sevilen kötülük perdelerinden birisi açılır da ona sabrederse Cennet´e yaklaşır ve Cennet ehlinden olur.

Yine bir adama şehvet ve hevâ perdelerinden biri açılır da ona yaklaşırsa ateşe yaklaşır ve Cehennem ehlinden olur.

Haydi, ancak hak ile hükmedilecek bir gün için hak ile amel ediniz. Böyle yaparsanız hak menzillerine koş­muş ve konmuş olursunuz."

"Benim sözümü işitip de, duyduğu gibi nakleden kimsenin Allah yü­zünü ak etsin. İlim yüklenip nakleden nice kimseler vardır ki, âlim değil­dir.

Nice âlim kimseler de vardır ki, duyduklarını kendilerinden daha âlim olanlara naklederler. Üç haslet vardır ki, mümin kişinin kalbi onlarda al­danmaz,

yâni kötülüğe sapmaz. Yaptıklarını Allah için yapmak, müslü- manların âmirlerine doğruca nasîhat etmek, cemâate devâm et­mek.

Zîrâ cemâatin duâsı, ferdi kötülüklerden korur."

Ey müminlerin emîri bu suâllerin cevâbını hazırla! Çünkü bu gün amel defterine yazılan, dünyâda işlediğin her şeyden yarın âhirette sana okunacak, sorulacaktır.

İşlediğin her şeyin şâhitler huzûrunda açığa çı­karılacağı günü hatırla!

Ey müminlerin emîri, korunması emredilen şeyi koru, bakıp gözetil­mesi emredileni de gözet. Bu vazîfeleri Allah rızâsı için yapmanı tavsiye ederim.

Eğer bunları yapmazsan yürünmesi kolay olan yol zorlaşır. Gözlerin etrafı görmez olur, alâmetler, işâretler ortadan kalkar, gerçekler kaybo­lur.

O geniş yol sana daralır... Nefsine karşı koy... Emrinde olanların za­rar ve telefine sebeb olma. Yoksa Allah onların haklarını senden alır.

Sen de kendi hak ve sevâbını kaybedersin... Allah´ın, idâresini sana emânet ettiği kimselerin, tebeanın işlerini unutmazsan, sen de unutul­mazsın.

Onlardan ve haklarından gâfil olmazsan, sen de aldatılmazsın. Şu fânî dünyâda kalbin ve dilin, Allah´ı zikretmekten, O´nun resûlüne salât ve selâm getirmekten nasîbini alsın...

Ey müminlerin emîri! Sana verilen nîmetleri iyi koru ve iyi muamele et. Nîmetlerin şükrünü yap ve artmasını iste.

Allahü teâlâ Kur´ân-ı ke­rîm- de meâlen; "Eğer şükrederseniz nîmetlerimi arttırırım ve eğer nan­körlük ederseniz şüphesiz azâbım çok şiddetlidir." (İbrâhim sûresi: 7) buyurdu.

Allahü teâlâ indinde ıslahdan daha sevgili ve fesattan daha kötü ve sevimsiz bir şey yoktur. Günahları işlemek nîmetlere karşı nankörlüktür.

Nîmete nankörlük edip de buna tövbe etmeyen milletler, kavimler izzet ve şereflerinden mahrum olurlar ve Allah onlara düşmanlarını musallat kılar.

Ey müminlerin emîri! Allahü teâlâ sana ihsân ettiği şeylerde, seni kendi nefsine uymaktan muhâfaza etsin. Sevgili kullarına ihsân ettiği nî­metleri sana da ihsân etmesini dilerim..."'·٠• [~~ Radyo ~ Mevlana ~~] •٠·'

İnstagram; _medinefm.net_

Playstore; Radyo Mevlana

E-Posta; radyomevlana@hotmail.com
09-30-2013 03:23 PM
Tüm Mesajlarını Bul

Gönder  Cevapla Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  ahiret gününe iman edipte ... admin 0 756 04-16-2014 03:12 PM
Son Mesaj: admin
  ahiret gunune iman edipte admin 0 763 12-01-2013 05:32 PM
Son Mesaj: admin
  ahiret gunune inanmadigi halde,,, admin 0 796 09-05-2013 09:43 PM
Son Mesaj: admin

bitmeyen tukenmeyen ahiret saadetlerine,,,
Mesaj SecenekleriOnceki - Sonraki KonuAra / BulYer İmleri
Önceki Konu
Sonraki Konu
Digg thisPost! AddPost to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Addblinklist AddMongolia AddNetscape Newsvine Ekle Stumble


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  Türkçe Çeviri :
  MyBB Türkiye, Powered by MyBB, © 2002-2013 MyBB Group

   

  Ücretsiz Seo yap arabesk radyo