M e R S i N   M e V L a N a   R a D Y o S u

~ Hakkımızda ~ Radyo Playeri ~ Radyomuza Destek Veren Firmalar ~ İletişim ~ Radyo Kodu ~

                              

Hakikat İslamda  

      

Konu Bilgileri
Konu Başlığı
Bir kimse, hayatını İslam’a göre yaşayan
Konudaki Cevap Sayısı
0
Sonraki
Sonraki Konu
Konuyu Açan Kişi
admin
Görüntülenme Sayısı
768
Önceki
Önceki Konu
Gönder  Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 1 Oy - 5 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bir kimse, hayatını İslam’a göre yaşayan
admin 
Administrator

Üye Bilgileri

Üye no: 1
Kayıt : Jun 2012
Rütbe : Administrators
Mesaj Sayısı : 11,649

Rep Puanlaması

Rep Ver:

Mesajlaşma Bilgileri

Mesaj: #1
Bir kimse, hayatını İslam’a göre yaşayan
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) farklı rivayetlerde bizlere şöyle buyuruyor; Kırk hadis bırakarak vefat eden Cennette arkadaşımdır. (Deylemi), Allahü teâlânın rızası için, helâli ve haramı açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak haşr olur. (Ebu Nuaym), Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur. (Taberani), Allahü teâlânın kendisine mağfiret etmesi ümidi ile, benden kırk hadis yazana, Allahü teâlâ rahmet edip şehid mertebesi verir. (İbni Cevzi), Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim. (İbni Adiy).
İlmi talep etmek her Müslümana farz olduğu gibi, ilmi neşretmek de böyledir. Hadis-i şerifte de, hikmetin, müminin kaybolmuş malı olduğu, nerede bulursa, derhal alması gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca,

(Burada olanlarınız, burada olmayanlara tebliğ etsinler! Belki de, kendilerinden daha anlayışlı birine tebliğ etmiş olabilirler. Sözlerimi işitip belledikten sonra, başkalarına aynen aktaranın Allahü teâlâ yüzünü ağartsın) [Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Darimi, İ. Ahmed] hadis-i şeriflerine uyan âlimler, dini yaymaya çok gayret göstermişlerdir.

Hazret-i Ebu Zer-i Gıfari’nin, (Kılıcı enseme dayasanız, Resulullahtan duyduğum bir sözü, başım kesilinceye kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem, o sözü muhakkak size yetiştiririm) sözleri, hadis ilmine verilen önemi göstermektedir. Kur’an ilk nazil olurken, âyetlerle karışmasın diye, (Kur’andan başka benden bir şey yazan onu imha etsin) buyurulmuştu. Daha sonra Kur’anı ezberleyenler çok olduğu için, hadis-i şeriflerin de yazılması emredildi.

Abdullah bin Amr bin As, her hadisi yazar, Resulullah efendimiz buna mani olmazdı. Hatta bazıları, (Sen her şeyi yazıyorsun. Ama Resulullah da insandır. Öfkeli iken de söz söyler) dediler. Durumu Resulullaha arz edince, mübarek parmağını ağzına götürüp, (Yaz! Allah’a yemin ederim ki, bu ağızdan hak sözden başkası çıkmaz) buyurdu. (Ebu Davud, Hakim)

Şu âyet-i kerime de aynı mealdedir:
(O, kendisine vahyedilenden başkasını söylemez.) [Necm 3,4]

Bir sahabi, hadis-i şerifleri ezberleyemediğini arz edince, Resulullah efendimiz, yazarak muhafaza etmesini isteyip, (Sağ elinden yardım iste) buyurdu. (Tirmizi)

Rafi bin Hadic hazretleri, (Sözlerinizi yazalım mı ya Resulallah?) diye sorunca, ona da (Evet yazın) buyurdu. (Rame hürmüzi)

Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Hadislerimi senedi ile birlikte yazın. Eğer o hadis doğru ise ecirde ravi ile ortak olursunuz. Eğer yanlış ise, onun vebali isnat edilen ravinin üzerine olur.) [Hakim, Ebu Nuaym]

(Benden hadis yazana, o hadis devam ettikçe, sevap yazılmaya devam edilir.) [Hakim]

(Benden hadis bildirin. Ama bana yalan isnat eden Cehenneme hazırlansın.) [Müslim]

(Affolmak niyetiyle, 40 hadis yazana, Allahü teâlâ şehit mertebesi verir.) [İbni Cevzi]

(Geriye kırk hadis bırakarak ölen, Cennette arkadaşımdır.) [Deylemi]

(Hadisimi dinleyip hıfz eden ve ona tutunan, mahşerde Kur’anla haşrolur. Hadisime önem vermeyen de, Kur’anı hor görmüş olur. Kur’anı hor gören de, dünya ve ahirette hüsrana uğrar.) [Ebu Nuaym, Hatib]

(İlmi talep etmeye koşun. Sadık bir kimseden işitilecek bir hadis-i şerif, dünya ve dünya hazinelerinin hepsinden daha hayırlıdır.) [İ. Râfi’î]

(Kendine fayda veren iki hadis bile öğrenip, onları başkasına da öğreten ve onlardan faydalanan, altmış yıllık ibadetten daha fazla sevap alır.) [Deylemi]

(Allah’ım, hadislerimi ve sünnetimi başkalarına nakleden ve onları insanlara öğreten halifelerime rahmet eyle.) [Taberani]

(Bir sünneti ayakta tutmak veya bir bid’ati yok etmek için ümmetime bir hadis nakleden Cennettedir.) [Ebu Nuaym]

(Size ilim öğrenmek için bazı insanlar geldiği zaman “Resulullahın tavsiye ettiği ilmi öğrenmeye hoş geldiniz” deyin ve sorularını cevaplandırıp, problemlerini çözün.) [İbni Mace]

(Benden duyduklarınızı tebliğ edin. Beni İsrail’den bildirdiklerimi de anlatın. Yalnız bana, bilerek yalan isnat eden kimse Cehennemdeki yerine hazırlansın.) [Tirmizi]

(Benim hadisimi duyup da ezberleyene Allah rahmet etsin.) [Taberani]

(Burada olanlar, olmayanlara sözlerimi tebliği etsin, duyursun.) [Buhari]

(İlmi yazı ile bağlayınız!) [Hakim]

(Ümmetime iletmek üzere kırk hadis ezberleyene şefaat ederim.) [İbni Adiy]
Kim ümmetim için kırk hadis ezberlerse, Allah Azze ve Celle onu kıyamet gününde fakih bir alim olarak diriltir. 1

Yine bu Hadisin manasında Muaz bin Cebel ve İbni Abbas (ra)’den Rasulullah (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. “Kim ümmetime sünneti öğrenmeleri için kırk hadis öğrenmeleri için kırk hadis ezberlerse kıyamet gününde onun için şefaatçı olurum.”2

1- Hatibul Bağdadi Tarih (6/322) Buhari Tarih (3/141) Ebu Nuaym Hilye (4/189) İbni Cevzi İlelül Mütenahiye (1/112) İbnu Arrak Tenzihuş Şeria (1/23, 2/340) Şevkani Fevzidu Mecmua (290) Iraki Tahricul İhya (1/7) Hatibul Bağdadi Şerefu Ashabil Hadis (30) Ramuzul Ehadis (413/10) Ramehurmuzi Muhaddisul Fasl (s.173) İbnu Abdilberr Camiu Beyanil ilm (1/151) Zehebi el Muğni (3447) İbni Hacer el Askalani İmtaul Esma’da hadisin bütün tariklerini ve şahitlerini zikretmiştir. Neticede hadis zayıftır.

2- İbni Adi Kamil Fid Duafa (1-324, 3/890, 5/1799, 6/2227) Elbani Daiful Cami (5570) Hatibul Bağdadi Şerefu Ashabil Hadis (31) İbnu Abdilberr Cami (1/44) İbni Cevzi İlel (1/123) Acluni Keşful Hafa (2413) Suyuti Miftahul Cenne (s. 178) Kadı İyad el İlma (23) İbni Hibban Mecruhin (1/134) Zayıf.

Gidilecek yolun en güzeli, peygamberlerin yoludur.
Size misafir geldiğinde, onu ikramla ağırlayın.

Ey Enes! Abdesti eksiksiz, tastamam al ki, ömrün uzasın; ailene selam ver ki, evinin bereketi artsın; ümmetimden karşılaştığın kimseye selam ver ki, Allah adına sevap beklentisi içinde olduğun iyiliklerin çoğalsın. Ve uyumadan önce muhakka k abdest al, temizlen. Şayet böyle ölürsen şehitçe ölürsün. Kuşluk namazını da kıl, çünkü bu senden önce yaşamış olan, Allah’a yürekten bağlı / evvabinlerin namazıdır. Gece ve gündüz namazlarına devam et ki, hafaza / koruyucu melekleri seni korusun. Büyüklerine saygılı, küçüklere de merhametli ol ki, yarın ahirette benimle buluşasın.
Ölümlerin en şereflisi, şehitlerin ölümüdür.

Yiyip içme ortamlarınızı, cennet yolunu Allah’ın kitabıyla bulan muttakilerle paylaşın.
En hoş koku, misk kokusudur.
En bereketli eş, az bir geçimlikle yetinendir.
Dini mahvedip yıkan şey, arzu ve isteklerin peşine takılmaktır.
Ara vermek, ibadetin afetidir.
İlmin afeti, unutmaktır.

Allah yolunda çalışıp çabalamanın/cihadın en üstünü, zalim bir yöneticiye karşı, hak sözü/kitabın ayetlerini haykırmaktır.
Allah’a kulluğun en üstünü, kendisi/ahireti için gerekli bilgilerle donanıp fıkıh sahibi olmaktır.Dine bağlılığın en üstünü de, günaha düşme ihtimali olan şeylerden vazgeçmektir/verâdır.

Allah’ı, kitabı ve Allah’a boyun eğmenin gereklerini kavramış âlimler, peygamberlik misyonunun takipçileri, o sorumluluğun vârisleridirler.

İslam, garib olarak başlamıştır ve başladığı gibi tekrar garipliğe dönecektir.Ne mutlu gariplere! Denildi ki:”Ya Rasulallah garipler kimlerdir?” Şöyle buyurdu:”Onlar, sünnetimi/uygulamalarımı diriltip hayata geçirenler ve onu Allah’ın kullarına öğretenlerdir.”
Allah, namusuna titizlenip eşini kıskanmayı kadınlara; hayalı olmayı ve cihadı/ Allah yolunda savaşmayı erkeklere yazmıştır.Kim bunlara sabredip göğüs gererse, ona şehid sevabı gibi sevap verilir.

Üstü kapalı/ifade eksiklikleri olan kinayeli konuşma, yalandan bir kurtuluştur.
İnsanların ilk hesaba çekileceği şey, namazdır.
Bana gösterdiğiniz hürmeti, ashabıma da gösteriniz; zira onlar, ümmetimin en hayırlılarıdır.

Bana gösterdiğiniz titizliği, yakın akrabalarıma da gösteriniz.
Ey sıkıntı, şiddetlen; nasıl olsa biteceksin!
Sarık sarınız ki, yumuşak huyluluğunuz artsın.

Kadınların gösteriş merakını canlandırıp onları dışarıya çıkmaya yönelten ziynetlerindn/süs eşyalarından soyutlayın ki, gözleri dışarıda olmasın/gelinlik mutluluğunu tattıkları ortamlarından ayrılmasınlar.

Tedavi olunuz; zira hastalığı veren, devasını da vermiştir.
Hediyeleşiniz; çünkü o sevgiyi kat kat artırır, kalpteki kin ve nefreti giderir.
İmamın hatasını belirtmek için, cemaatle kılınan namazlarda kadınlar el çırpar, erkekler ise “sübhanallah” derler.

Cennet, kılıçların gölgesindedir.
Erkeğin güzelliği, konuşmasının düzgünlüğüdür.
Hac her zayıfın cihadıdır; kadınların cihadı ise kocası ile iyi geçinmektir.
Kadınların mescitlerinin en hayırlısı, evlerinin köşesidir.
İman belirtisi, namazdır.


Peygamberin yolunda/izinde az bir amel, bid’at olan pek çok amelden daha hayırlıdır.
İnsanın, eşini başkalarından kıskanması imandan; başkalarına göstermeye çalışması ise nifaktandır.


Her ilim sahibi/talibi, ilme açtır.
Günah ihtimali olan şelerden sakınan vera sahibi ol ki, kulların en iyisi olasın.Gülmeyi azalt; çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
Allah Teala şöyle buyurur: “La ilahe illallah” sözü benim kale’mdir; kim oraya sığınırsa azabımdan emin olur.


Cennete, ancak Müslüman olan kişi girebilir.Allah, bu dini, günahkar/facir bir adam eliyle de güçlendirir.
Sözünde durmayanın, dini yoktur.


Ölülere sövmeyiniz; zira onlar yaptıklarının karşılıklarını bulmuşlardır.
Kur’an’ı okuyup haberdar olan bir kul fakirleşmez; zaten ondan başka da zenginlik yoktur.


Allah katında eğer dünyanın bir sivrisinek kanadı ağırlığınca değeri olsaydı, kafire, ondan bir damla su vermezdi.


Açıktan günah işleyen günahkarın durumunu konuşmak, gıybet/dedikodu olmaz.
Dini bilmek ve ince anlayış sahibi olmak, Allah’a yapılan ibadetlerin en faziletlisidir.
Fıkıhtan/dinde derin anlayışlı olmaktan daha üstün şeyle Allah’a kulluk edilmedi. Dinde derin anlayışa sahip bir fakih, şeytana karşı mücadelede bin âbidden daha önemlidir.Her şeyin bir direği vardır; bu dinin direği de, dinde derin bilgi sahibi olmaktır.
Ey insanlar, Allah’a doğru gelin.Az olup da yeterli olan, çok olup da oyalayandan daha hayırlıdır.Ey insanlar, onlar (azlık-çokluk) iki yokuştur/tepedir.Biri hayır/iyilik biri şer/kötülük tepesi.Kim kötülük yokuşunu tırmanmayı iyilik tepesine çıkmaktan daha çok severse sonuçta kaybeder/helâk olur.Ey insanlar, yarım hurmayla bile olsa cehennem ateşinden sakının/korunun.


Kişinin ailesi ve kendisi için yaptığı harcamalar, onun adına sadaka olarak yazılır.Kişinin ırz ve namusunu korumak için yaptığı her davranış, onun namına amel defterine sadaka olarak kaydedilir.

Ashabım yıldızlar gibidir; onlardan gelen ışığı izleyen, doğru yolu bulur.
Ehl-i beytimin durumu, Nuh’un gemisine benzer.Ona binenler kurtulur, geride kalanlar ise boğulur.Ahir zamanda kim bize karşı savaşırsa o, Deccal’le birlikte savaşmış gibi olur.

Kur’an okuyan mü’min, kokusu da tadı da hoş portakala benzer.Kur’an okumayan mü’min, tadı güzel ama, kokusu olmayan hurma gibidir.Kur’an okuyan günahkar kimse ise, kokusu güzel, fakat tadı acı reyhan gibidir.Kur’an okumayan günahkar da, hem kokusu olmayan, hem de acı ebucehil karpuzuna benzer.


Birisinin Müslüman olmasına/Allah’a teslim olup O’na bağlanmasına vesile olan/imkanlarını bunun için kullanan kimseye, cennet vacip olur.
Kendini ve dinini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin İslam’a bağlılığının güzelliğindendir.

Bıyık tıraşını yapmayan, bizim özelliklerimizi taşımıyordur/bizden değildir.
Bir adam ilim(Kur’an ve Sünnet) elde etmek için bir yola girerse, Allah da onu cennet yoluna iletir/kolaylaştırır.
Kim kırk gün yatsı ve sabahın ilk tekbirine yetişip cemaatle namaza hazır olursa, onun için bişr ateşten kurtuluş beratı, bir de münafıklıktan kurtuluş beratı olmak üzere, iki berat yazılır.

Vücudu afiyette, gönlü iman huzuruyla dolu, günlük yiyeceğine de sahip olan kişiye, bütün dünya hazineleri verilmiş gibidir.

Dini bozmaya kalkan bir bid’atçıyı hor gören/ondan etkilenmeyip etkisini sıfırlayan kimseyi Allah, büyük korku günü olan kıyamette güvence altına alır.
Abdulmuttaliboğullarından birisine dünyada iyilik yapan kimse, şayet karşılığını görememişse, kıyamet gününde onu ben mükafatlandıracağım/onun karşılığını ben vereceğim.

İslam’ın getirdikleri arasında olmayan şeyleri İslam’a katmaya kalkışan bid’at sahibine çıkışıp karşı duran kimsenin kalbini Allah, güven ve iman duygularıyla doldurur.Kim de ona yumuşak davranır, ikram eder ya da onu güleç yüzle karşılarsa, Muhammed s.e indirileni küçümsemiş olur.

Cennete götürecek bir ilmin peşinde koşan kimseye Allah, geçimini sağlayacak rızkını vermeye kefildir.

Bir kimse, hayatını İslam’a göre yaşayan topluluktan/cemaatten bir karış ayrılır ve farklı bir hedefe yönelirse, Allah onun boynundan İslam bağını çekip çıkartır.
Gece çok namaz kılanın, gündüz yüzü güzel olur.

Müsned-i Şihâb / Kuzâî
Kuzâî Kimdir? Kuzâî lakabıyla meşhur olan bu zat, Ebu Abdullah Muhammed b. Selame b. Cafer b. Ali b. Hukmun b. İbrahim b. Muhammed b. Müslim’dir.'·٠• [~~ Radyo ~ Mevlana ~~] •٠·'

İnstagram; _medinefm.net_

Twitter; @medine_fm

E-Posta; radyomevlana@hotmail.com
04-28-2013 09:33 PM
Tüm Mesajlarını Bul

Gönder  Cevapla Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  islam hakkinda oyle bir bilgi ver ki admin 0 960 09-15-2013 09:17 AM
Son Mesaj: admin
  bir kimse musluman bir kimsenin malini,,, admin 0 934 09-15-2013 08:44 AM
Son Mesaj: admin
  o kimse hacci umreye cevirsin admin 0 727 09-04-2013 07:22 AM
Son Mesaj: admin
  Allaha,itaat etmeyi adayan kimse admin 0 806 09-04-2013 07:21 AM
Son Mesaj: admin
  baska biri adina yemin eden kimse admin 0 780 09-04-2013 07:15 AM
Son Mesaj: admin
  bu malı hakk yolda harcattığı kimse ile,,.. admin 0 986 08-23-2013 09:14 PM
Son Mesaj: admin
  Bir kimse müslüman bir kimsenin malını almak admin 0 1,027 06-09-2013 10:25 PM
Son Mesaj: admin
  o kimse haccı ümreye çevirsin gelecek sene admin 0 1,062 05-31-2013 08:29 PM
Son Mesaj: admin
  Türk İslam Birliği kitabın ilerleyen bölümlerinde admin 0 972 05-26-2013 06:59 AM
Son Mesaj: admin
  Ebû Mersed el Ganevi (r.a)’den rivâyete göre admin 0 858 03-18-2013 10:03 PM
Son Mesaj: admin

Bir kimse, hayatını İslam’a göre yaşayan
Mesaj SecenekleriOnceki - Sonraki KonuAra / BulYer İmleri
Önceki Konu
Sonraki Konu
Digg thisPost! AddPost to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Addblinklist AddMongolia AddNetscape Newsvine Ekle Stumble


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  Türkçe Çeviri :
  MyBB Türkiye, Powered by MyBB, © 2002-2013 MyBB Group

   

  Ücretsiz Seo yap arabesk radyo