M e R S i N   M e V L a N a   R a D Y o S u

~ Hakkımızda ~ Radyo Playeri ~ Radyomuza Destek Veren Firmalar ~ İletişim ~ Radyo Kodu ~

                                

                                         

 

Konu Bilgileri
Konu Başlığı
İsim Arapçası Açıklama - Radyo Mevlana
Konudaki Cevap Sayısı
0
Sonraki
Sonraki Konu
Konuyu Açan Kişi
admin
Görüntülenme Sayısı
945
Önceki
Önceki Konu
Gönder  Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 1 Oy - 5 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
İsim Arapçası Açıklama - Radyo Mevlana
admin 
Administrator

Üye Bilgileri

Üye no: 1
Kayıt : Jun 2012
Rütbe : Administrators
Mesaj Sayısı : 11,649

Rep Puanlaması

Rep Ver:

Mesajlaşma Bilgileri

Mesaj: #1
İsim Arapçası Açıklama - Radyo Mevlana
Adil العدل Herkese hakkını veren,

Afüv العفو Günahları affedip sâhibini cezâlandırmaktan vazgeçen

Âhir الآخر Varlığının sonu olmadığını belirtir ve insanlara vadettiği sonsuz hayâtı veren

Alîm العليم Bilgisi sonsuz olan, herşeyin farkında olup en ince noktasına kadar bilen

Aliyy العلي Yüksek, büyük ve yüce, güçte, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün yetkin sıfatlarında üstün olan

Allah الله Kendisinden başka ilah olmayan "O" ilah. El-İlah'dan türemiştir.Diğer isimleri kapsar.

Azîm العظيم Çok yüce ve sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli olan, yüce.

Azîz العزيز İzzet sâhibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye galip olan.

Bâis الباعث Ölüleri dirilten, her canlıyı ölümünün ardından yeniden dirilten.

Bâkî الباقي Süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz.

Bâri' البارئ Yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratan, olgunlaştırarak
birbirinden farklı niteliklerde meydana getiren, âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan.

Basîr البصير Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren.

Bâsit الباسط Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediğine bolluk veren.

Bâtın الباطن Gizli, cisim olarak görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir.

Bedî البديع Emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan.

Berr البَرّ İyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma

Câmi الجامع İstediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan.

Cebbâr الجبّار Azamet ve kudret sâhibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

Celîl الجليل Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır.Güzeller güzeli.

Dâr الضار Zarar verici şeyler yaratan

Evvel الأوّل Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayan

Fettâh الفتّاح Kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran

Gaffâr الغفّار Kullarının günâhlarını tekrar tekrar affeden ve çok bağışlayan yüce varlık

Gafûr الغفور Mağfiret eden, suçları bağışlayan, affeden.

Ganî الغني Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Habîr الخبير Her şeyden haberdâr olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle bilen

Hâdî الهادي Hidâyete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

Hâfıd الخافض Allah'ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.

Hafîz الحفيظ Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, herşeyi belli vaktinde âfet ve belâlardan koruyan.

Hakem الحكم Hikmet sâhibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

Hakîm الحكيم Herşeyi inceliğiyle bilip buna göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olan

Hakk الحقّ Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olan.

Hâlik الخالق Yaratıcı olan

Halîm الحليم Acele etmeyen, günahkârların cezâsını vermeye güç yetirdiği onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakan, hilmi çok olan

Hamîd الحميد Çok övülen, övgüye en çok layık olan.

Hasîb الحسيب Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesâba çekerek yaptığının karşılığını veren

Hayy الحيّ Ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan.

Kābid القابض Herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan

Kādir القادر Kudret sâhibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan

Kahhâr القهّار haddi aşanları çok şiddetli kahreden.

Kaviyy القويّ Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan

Kayyûm القيّوم Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan.

Kebîr الكبير çok büyük

Kerîm الكريم Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getiren, çok ikrâm edici

Kuddûs القدّوس Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi

Latîf اللطيف En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nûfuz edilemeyen en ince şeyleri de yapan

Mâcid الماجد Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.

Mâlik-ül Mülk مالك الملك Mülkün ebedî ezelî sâhibi.

Mâni المانع Bâzı şeylerin meydana gelmesine müsâde etmeyen, engelleyen.

Mecîd المجيد Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73). Şanı, şerefi çok üstün olan.

Melik الملك Mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

Metîn المتين Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir.

Mu'ahhir المؤخّر Herşeyden sonra yine var olan; O'na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan

Mucîb المجيب O'na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen

Muğnî المغني Dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçlarını gideren, zengin kılan.

Muhsin المحسن Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen

Muhyî المحيي Dirilten, canlandıran ve hayat veren

Muîd المعيد Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan

Muiz المعز İzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibi

Mukaddim المقدّم Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren

Mukît المقيت Rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren.

Muksit المقسط Bütün işlerini dengeli yapan

Muktedir المقتدر Gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden

Musavvir المصور Yaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden

Mübdî' المبدىء Hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratan

Müheymin المهيْمن Allah'ın görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan

Mü'min المؤمن Îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran

Mümît المميت Öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan

Müntakim المنتقم İntikâm alan

Müteâli المتعالِ Yüksek ve yüce varlık

Mütekebbir المتكبّر Her hususta çok büyük ve azamet sâhibi ulu yaratıcı

Müzil المذل Yüce Allah'ın lâyık olanları zillete düşüren, zelîl kılan, onları hor ve hakîr eden

Nâfi النافع Hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

Nûr النور Âlemleri nurlandıran, dilediğini nûr eden, nûr, ışık olan.

Râfi الرافع Kaldıran, yükselten ve yüksek olan

Rahîm الرحيم Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere (âhirette) merhamet eden.

Rahmân الرحمن ALLAH'ın zati ismi.Pek merhametli, şefkati ve nimeti her şeyi kuşatan.

Rakîb الرقيب Görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol altına alan

Ra'ûf الرؤوف Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan

Reşîd الرشيد Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran

Rezzâk الرزّاق Bütün yaratıkların rızıklarını veren

Sabûr الصبور Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan

Samed الصمد Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan

Şehîd الشهيد Herşeye şâhit olan, herşeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan

Şekûr الشكور Çok şükre lâyık olan, kendi rızâsı için şükredilen, şükür olarak yapılan iyi işlerin daha fazlasıyla karşılığını veren, insanlara nimetlerini artırarak şükür muâmelesi yapan

Selām السلام Her türlü eminliğin, salimliğin aslı olan,güvenlik verren. Selam, İslam sözcüğüyle aynı semantik kökten türer.

Semî السميع İşiten, işitme kuvvetine sâhip olan ve işitme gücünü veren

Tevvâb التوّاب Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren

Vâcid الواجد Vârolan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratan

Vâhid الواحد Tek, bir olan; kendisinden başka tanrı olmayan

Vâlî الوالي Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten

Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi

Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan

Vedûd الودود Çok şefkatli, muhabbetli, sâlih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızâsına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegâne lâyık olan

Vehhâb الوهّاب karşılıksız veren

Vekîl الوكيل Hayâtını Allah'a tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O'na sığınanların işlerinde kendilerine yardım eden

Velî الولي Dost, emir sâhibi ve iyi insanların, yâni müminlerin dostu (velîsi) olup onlara yardım ederek işlerini yöneten

Zâhir الظاهر Görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı herşeyden âşikâr olan

Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Hem azamet, hem de fazl-u kerem sâhibi


12-15-2012 04:23 PM
Tüm Mesajlarını Bul

Gönder  Cevapla Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Esmaül Hüsna Bilgisi Ve Şifra - Radyo Mevlana admin 0 1,305 12-15-2012 04:39 PM
Son Mesaj: admin
  Er- RAHMÂN - Radyo Mevlana admin 0 1,100 12-15-2012 04:35 PM
Son Mesaj: admin
  Allah adı yerine tanrı veya tanrı adı yerine Allah demek caiz değildir Radyo Mevlana admin 0 1,021 12-15-2012 04:28 PM
Son Mesaj: admin
  Ya Rabbi! Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler - Radyo Mevlana admin 0 1,113 12-15-2012 04:12 PM
Son Mesaj: admin
  Bu mektûb, mevlânâ Abdülvâhid-i Lâhorîye yazılmışdır. - Radyo Mevlana admin 0 976 12-15-2012 04:08 PM
Son Mesaj: admin
  Allahin bütün sifatlarinda bir çok fazilet var - Radyo Mevlana admin 0 890 12-15-2012 03:40 PM
Son Mesaj: admin
  İşte bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hüsna: - Radyo Mevlana admin 0 1,224 12-15-2012 12:37 PM
Son Mesaj: admin
  Kuranda Geçen Esmalar ve Geçiş Şekli --- mevlana admin 0 1,252 08-25-2012 11:35 AM
Son Mesaj: admin

İsim Arapçası Açıklama - Radyo Mevlana
Mesaj SecenekleriOnceki - Sonraki KonuAra / BulYer İmleri
Önceki Konu
Sonraki Konu
Digg thisPost! AddPost to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Addblinklist AddMongolia AddNetscape Newsvine Ekle Stumble


  »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  Türkçe Çeviri :
  MyBB Türkiye, Powered by MyBB, © 2002-2013 MyBB Group

   

  Ücretsiz Seo yap arabesk radyo